Thiên Vực Thương Khung
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thiên Vực Thương Khung
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tuần trước

Thiên Vực Thương Khung

Giới thiệu: Thiên Vực Thương Khung là truyện Sảng Văn , pk miêu tả kỹ càng , đọc ổn…Chư quân có thể nguyện theo giúp ta, sóng vai lăng thiên hạ, quỳnh tiêu phong vân vũ, chinh chiến cái này Thiên Vực Thương Khung ? !

Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta vì quân chủ!

Vạn thủy thiên sơn, ta là tối cao; Bát Hoang Lục Hợp, duy ngã xưng hùng!

Ta muốn vũ phong vân, lăng thiên hạ, đạp Thiên Vực, đăng thương khung! Ai có thể tranh phong ?

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 92 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thiên Vực Thương Khung - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

63 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !