Lấy Chồng Bạc Tỷ
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Lấy Chồng Bạc Tỷ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 11 tháng trước

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Hân hạnh gửi đến các bạn bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình sủng đã hoàn thành “Lấy Chồng Bạc Tỷ” của tác giả Mộc Thất Thất. Truyện được kể qua giọng đọc rất hay của MC Thanh Mai, mời các bạn thính giả cùng theo dõi

 • Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường.
 • Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.
 • Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á.
 • Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, “gặm” nàng đến xương cốt cũng không chừa.

Truyện Theo yêu cầu !!
CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Mộc Thất Thất Giọng đọc: Thanh Mai Số tập: 112 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Lấy Chồng Bạc Tỷ - SE Audio Truyện

71 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Mộc Thất Thất
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !