Lấy Chồng Bạc Tỷ
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Lấy Chồng Bạc Tỷ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tháng trước

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Hân hạnh gửi đến các bạn bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình sủng đã hoàn thành “Lấy Chồng Bạc Tỷ” của tác giả Mộc Thất Thất. Truyện được kể qua giọng đọc rất hay của MC Thanh Mai, mời các bạn thính giả cùng theo dõi

 • Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường.
 • Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.
 • Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á.
 • Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, “gặm” nàng đến xương cốt cũng không chừa.

Truyện Theo yêu cầu !!
CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Mộc Thất Thất

Nghe truyện audio

 • Tập 1Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 2Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 3Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 4Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 5Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 6Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 7Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 8Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 9Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 10Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 11Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 12Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 13Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 14Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 15Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 16Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 17Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 18Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 19Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 20Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 21Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 22Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 23Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 24Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 25Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 26Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 27Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 28Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 29Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 30Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 31Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 32Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 33Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 34Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 35Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 36Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 37Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 38Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 39Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 40Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 41Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 42Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 43Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 44Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 45Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 46Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 47Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 48Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 49Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 50Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 51Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 52Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 53Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 54Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 55Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 56Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 57Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 58Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 59Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 60Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 61Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 62Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 63Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 64Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 65Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 66Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 67Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 68Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 69Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 70Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 71Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 72Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 73Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 74Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 75Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 76Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 77Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 78Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 79Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 80Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 81Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 82Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 83Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 84Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 85Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 86Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 87Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 88Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 89Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 90Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 91Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 92Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 93Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 94Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 95Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 96Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 97Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 98Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 99Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 100Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 101Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 102Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 103Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 104Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 105Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 106Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 107Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 108Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 109Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 110Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 111Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
 • Tập 112Lấy Chồng Bạc Tỷ - Truyện Audio
4 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

4 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

4 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !