[Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

[Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Tổng hợp Truyện Ngôn Tình  Audio online mới nhất, hay nhất hiện nay được cập nhật nhanh chóng bởi thành viên Hội Mê Truyện – AudioSite. Đọc và nghe bộ truyện audio Đêm Tân Hôn Định Mệnh qua giọng đọc MC Thanh Mai  trên Audio Site… | truyen audio | truyen dich | truyen audio cv | truyen ngon tinh audio | nghe truyen audio |

Giới Thiêu: Đêm Tân Hôn Định Mệnh là một bộ truyện ngôn tình đời thực hay kể về cuộc đời của Thẩm Dĩnh. Cô đã kết hôn được 1 năm, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cô và hắn chưa từng có một đêm tân hôn thực sự. Trong ngày kỷ niệm ngày cưới, Thẩm Dinh lại đau lòng phát hiện chồng đang trên giường của mình cùng một người con gái khác, và không ai khác đó chính là bạn thân của cô.

Thỉnh chư vị đọc và nghe bộ truyện audio Đêm Tân Hôn Định Mệnh trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Ngôn Tình hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Giọng đọc: Thanh Mai Số tập: 144 end Cập nhật: 30/03/2024
 • Tập 1 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Audio] Đêm Tân Hôn Định Mệnh - SE Audio Truyện

172 lượt xem | 1 bình luận
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2
 1. Avatar Of Van Phan
  van phan

  BQT - Hội Mê Truyện Up thêm chuyên mục Truyện Ngôn Tình nhé..!

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !