[Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

[Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên

Review: Đỉnh Cấp Khí Vận – Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên

Giới thiệu: Hàn Tuyệt (Hàn Thỏ Đế), nhân vật chính trong tiểu thuyết Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, được sáng tác bởi tác giả Nhậm Ngã Tiếu, hiện tại truyện đã hoàn thành.Chuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.

Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra danh tiếng.

Ngàn năm sau, Tu Chân giới một đời đổi một đời.

Làm tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.

Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần cũng bất quá như thế.

Review Truyện

Nội Dung: Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên Khí Vận. « Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp » « Thiên mệnh kiếm si: Tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp » « Thân pháp tuyệt trần: Tư chất thân pháp đỉnh cấp »

 • HÀN TUYỆT | Hàn Thỏ Đế
  – Chủng tộc: Chung Nguyên Ma Thần.

– Tu vi: Chung Nguyên Chí Cao.

– Tư chất linh căn: Lục Đạo Linh Căn, bao gồm đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, gia tăng nhất định khí vận.

– Tiên thiên khí vận: Tuyệt Thế Vô Song ( mị lực Tiên Tư ), Thiên Mệnh Kiếm Si ( tư chất Kiếm Đạo đỉnh cấp, ngộ tính Kiếm Đạo đỉnh cấp ), Thân Pháp Tuyệt Trần ( tư chất Thân Pháp đỉnh cấp ), hậu duệ Tiên Đế ( thu hoạch được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch )

 

 • Năng lực Hàn Tuyệt
  – Công pháp

+ Lục Đạo Luân Hồi Công: Tiên Đế tuyệt học, phải có sáu loại đỉnh cấp linh căn mới có thể tu luyện. Lục Đạo Luân Hồi Công, chú trọng sáu hệ linh căn cân đối phát triển, thể nội bồi dưỡng được sáu loại thuộc tính linh lực, bởi vì quá trình tu luyện cực kỳ rườm rà so với công pháp đơn tư chất, người không đủ tư chất là không thể nhập môn.

+ Chu Thiên Thối Thể Pháp: Một loại thích hợp hỗn độn thể chất thối thể chi pháp, cực kì cao thâm, có thể kích phát hỗn độn thể chất tiềm lực, lấy lực chứng đạo chi pháp, bá đạo tăng lên nhục thân, công pháp này không cần ngoại lực, dùng tự thân pháp lực rèn luyện thể chất, mặc dù quá trình phức tạp, nhưng điều kiện tiên quyết đơn giản, chỉ thích hợp tiên thiên cường đại hỗn độn thể chất, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng pháp lực, chỉ có thể là để pháp lực tự hành diễn biến tăng nhiều, nếu vô pháp đạt tới hỗn độn thể chất loại kia cấp bậc, như vậy tại mạnh thể chất cũng không có ý nghĩa.

+ Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo.

– Bản mệnh chí bảo: Hồng Mông Phán Định Kiếm ( cực trí chí bảo ).

 • Pháp thuật

+ Tuyệt Chỉ Thần Kiếm: Không tính là võ học, mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa thành kiếm khí.

+ Thất Trọng Huyễn Bộ: Bộ pháp hết thảy có bảy tầng, mỗi luyện được một tầng, có thể phân hoá ra một đạo tàn ảnh, thất trọng tàn ảnh, có thể mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân không phân rõ ai là bản tôn, lợi dụng này bộ pháp, cũng có thể gia tăng thật lớn chạy trốn tốc độ.

+ Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm: Tuyệt thế kiếm pháp, kiếm khí thành ảnh, nhưng nhiều nhất vận dụng ba loại khác biệt linh lực, một loại linh lực một thanh kiếm ảnh, này tuyệt học có thể không ngừng thi triển, nói cách khác, đương ba đạo kiếm ảnh tiêu tán lúc, có thể tiếp tục thi triển, cho đến linh lực hao hết.

+ Cửu Long Trừ Ma Ấn: Cùng loại với chưởng pháp, nhưng cùng cương mãnh chưởng pháp khác biệt, nó là đánh ra một đạo ấn, có thể trấn ma trừ tà, dùng thuộc tính khác nhau linh lực đánh ra Cửu Long trừ ma ấn, sẽ có hiệu quả khác nhau.

+ Đại Thiên Lôi Bạo: Lôi hệ pháp thuật, nhưng dẫn ra thiên địa Lôi Linh khí, thi triển ra diệt thế lôi bạo, sát thương phạm vi cực lớn.

+ Phong Thần Thuật: Phong hệ pháp thuật, nhưng thuận gió ngao du thiên địa ở giữa, cũng có thể nhục thân hóa gió.

+ Hoàn Tương Thuật: Thi triển cái này pháp thuật, nhưng làm cho đối phương hiện ra chân thân, đối bất luận cái gì sinh linh đều có hiệu quả.

 • Thần thông

+ Lục Đạo Hấp Hồn

+ Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm

+ Pháp Thiên Tượng Địa

+ Cân Đấu Vân: Xê dịch thần thông, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm.

+ Vạn Kiếm Thần Tông: Lấy tự thân kiếm khí triệu hồi ra trong dòng sông lịch sử cổ kiếm kiếm ảnh, triệu hoán số lượng cùng tự thân linh lực tương quan.

+ Như Lai Chú: Phật môn thần thông, nhưng siêu độ quỷ hồn, có thể trấn áp tà ma.

+ lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, tam đầu lục tí, hắc ám mộng yểm ( đại đạo thần thông ), thái dịch tự tại pháp tương ( đại đạo thần thông ), chúng sinh bình ( diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông ) vạn sinh kiếm ( đại đạo thần thông ), pháp tương dung hợp thuật ( đặc thù thần thông ), hồng mông thần nộ ( đại đạo thần thông ), thái dịch phong ấn chưởng ( đại đạo thần thông ) ……

 • Pháp khí

+ Ách Vận Thư ( thiên đạo chí bảo ): Tuyệt phẩm Linh Bảo ( có thể nâng cấp ), có thể nguyền rủa sinh linh, vì đối phương mang đến vận rủi, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác, quá độ sử dụng Ách Vận Thư sẽ gặp phải phản phệ.

+ Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt ( thiên đạo chí bảo ),

+ thiên nguyên trạc ( thiên đạo linh bảo ): Thiên đạo Linh Bảo, vô cùng cứng rắn, có thể đánh thần hồn, có thể khốn thiên địa.

+ thiên thanh ngự đạo bào ( thiên đạo phòng ngự chí bảo ): Thiên đạo phòng ngự chí bảo, nhưng đề phòng nhân quả thần thông, có thể chống đỡ ngự bình thường thánh nhân đòn đánh mạnh nhất.

+ Tuế nguyệt trầm đạo bào ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), khai thiên phủ ( cực trí đạo bảo ), sát đạo lệnh ( tự tại sát phạt chí bảo ), thiên ma hộ tâm ngọc ( tự tại chí bảo ), quan thế sơ tâm châu ( hỗn độn chí bảo ), diệu duyên thư ( cực trí chí bảo ), tam thiên thiên long cân ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), hỗn tuyệt kim cương trạc ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), thái sơ thần minh quan ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), hỗn độn thần liên ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), chí bảo dung hợp đỉnh ( có thể dung hợp hết thảy pháp bảo, cũng hấp thụ ưu điểm pháp bảo ), cực trí hồng trần bào ( cực trí phòng ngự đạo bảo ) …..

 • Quan hệ nhân mạch
  – Đạo lữ: Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm ( Thiên Địa Thảo ), Thanh Loan Nhi, Hi Tuyền Tiên Tử, Thường Ngọc Nhi.

– Con cái: Hàn Thác (mẹ là Thanh Loan Nhi), Hàn Hoang ( mẹ là Hình Hồng Tuyền), Hàn Thanh Nhi (mẹ là Thanh Loan nhi), Hàn Linh (mẹ là Tuyên Tình Quân), Hàn Vân Cẩn (mẹ là Lệ Diêu).

 • Cảnh giới:=

–  Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hoá Thần – Dung Hư – Hợp Thể – Độ Kiếp – Đại Thừa.
– Đạo lữ: Hình Hồng Tuyền ( ăn chương 69 ), Mạc Trúc (96), Thường Nguyệt Nhi, Hi Tuyền Tiên Tử, Tuyên Tình Quân.
– Đồ đệ: Dương Thiên Đông – Tô Kỳ – Tuân Trường An.
– Đồ tôn: Mộ Dung Khởi – Phương Lương.
– Yêu sủng: Hắc Ngục Kê – Hỗn Độn Thiên Cẩu – Ngộ Đạo Kiếm – Nhị Kim Ô
– Thủ hạ đại tướng: Tam Đầu Giao Vương
– Danh hào: Trảm Thần Trưởng Lão của Ngọc Thanh Tông ( sau đổi tên thành Ngọc Thanh Thánh Tông)
– Danh hào do fan đặt: Hàn Thỏ Đế

Cảm nhân: Đỉnh Cấp Khí Vận – Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu – là 1 trong siêu phẩm truyện đáng đọc nhất…! Đỉnh Cấp Khí Vận – HÀN TUYỆT các fan đạt cho biệt danh Hàn Thỏ Đế !!! Ngôn phong tác giả theo lối truyện hài mà lố – cốt truyện rắc rối khúc triết nhưng không loạn…như ngọn gió Đông phong ( Mùa Hè đọc hay nghe truyện thì rất ổn chứ mù động mà đọc thì lạnh như Tuyết Dạ zậy..! )

Đình Huy – CTV
Truyện Theo Yêu Cầu
[Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận – Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên  của tác giả Phiêu Linh Huyễn Qua phần kể chuyện của Lệ Thuỷ, mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio,đọc truyện
Ngoài ra các bạn xem Truyện Tiên Hiệp hay khác
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hệ Thống, Truyện Kiếm tu Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu Giọng đọc: Lê Thủy Số tập: 223 end Cập nhật: 08/07/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 2 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 3 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 4 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 5 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 6 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 7 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 8 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 9 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 10 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 11 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 12 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 13 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 14 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 15 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 16 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 17 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 18 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 19 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 20 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 21 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 22 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 23 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 24 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 25 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 26 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 27 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 28 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 29 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 30 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 31 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 32 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 33 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 34 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 35 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 36 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 37 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 38 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 39 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 40 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 41 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 42 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 43 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 44 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 45 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 46 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 47 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 48 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 49 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 50 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 51 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 52 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 53 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 54 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 55 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 56 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 57 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 58 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 59 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 60 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 61 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 62 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 63 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 64 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 65 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 66 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 67 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 68 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 69 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 70 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 71 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 72 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 73 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 74 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 75 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 76 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 77 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 78 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 79 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 80 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 81 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 82 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 83 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 84 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 85 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 86 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 87 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 88 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 89 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 90 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 91 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 92 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 93 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 94 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 95 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 96 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 97 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 98 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 99 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 100 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 101 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 102 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 103 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 104 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 105 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 106 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 107 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 108 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 109 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 110 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 111 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 112 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 113 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 114 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 115 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 116 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 117 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 118 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 119 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 120 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 121 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 122 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 123 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 124 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 125 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 126 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 127 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 128 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 129 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 130 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 131 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 132 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 133 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 134 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 135 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 136 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 137 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 138 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 139 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 140 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 141 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 142 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 143 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 144 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 145 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 146 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 147 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 148 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 149 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 150 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 151 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 152 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 153 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 154 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 155 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 156 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 157 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 158 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 159 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 160 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 161 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 162 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 163 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 164 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 165 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 166 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 167 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 168 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 169 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 170 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 171 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 172 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 173 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 174 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 175 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 176 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 177 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 178 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 179 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 180 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 181 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 182 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 183 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 184 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 185 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 186 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 187 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 188 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 189 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 190 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 191 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 192 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 193 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 194 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 195 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 196 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 197 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 198 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 199 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 200 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 201 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 202 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 203 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 204 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 205 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 206 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 207 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 208 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 209 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 210 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 211 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 212 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 213 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 214 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 215 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 216 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 217 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 218 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 219 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 220 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 221 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 222 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 223 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 224 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 225 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 226 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 227 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 228 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 229 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 230 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 231 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 232 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên
 • Tập 233 [Audio] Đỉnh Cấp Khí Vận - Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên

DANH SÁCH CHƯƠNG

369 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác qua giọng đọc: Lê Thủy
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!