Đột Nhiên Có Thần Thông MC Trần Vân
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. Đột Nhiên Có Thần Thông MC Trần Vân
Avatar Of Mc: Trần Vân MC: Trần Vân 1 năm trước

Đột Nhiên Có Thần Thông MC Trần Vân

Đột Nhiên Có Thần Thông Tổng hợp Sách audio online mới nhất, hay nhất hiện nay được cập nhật nhanh chóng

Truyện theo yêu cầu bạn giang hạ…Sơ lược: Nhân vật chính: Triệu Phương Đông – 1 anh trai làng chính hiệu. Nội dung truyện nhẹ nhàng, giải trí, thích hợp nghe trước khi đi ngủ =)
Truyện gồm 379 chương đã được team của Vân dịch full. Hiện trên các web truyện không có bản dịch bộ này đâu, nên truyện này không sợ bị chen ngang hihi.

Truyện theo yêu cầu bạn giang hạ
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio book Đột Nhiên Có Thần Thông  Audio trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Audio Book hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Linh Dị Tác giả: Chưa Cập Nhật Giọng đọc: Trần Vân Nguồn: Sưu Tầm | Giọng Đọc MC Trần Vân Số tập: 40 end Cập nhật: 25/03/2024
 • Tập 1 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đột Nhiên Có Thần Thông - MC Trần Vân - SE Audio Truyện

207 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !