Làm Vợ Bác Sĩ – Lạc Tiêu
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Làm Vợ Bác Sĩ – Lạc Tiêu
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tháng trước

Làm Vợ Bác Sĩ – Lạc Tiêu

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ truyện ngôn tình sủng đang hot nhất hiện nay có tựa đề Làm Vợ Bác Sĩ audio của tác giả trẻ Lạt Tiêu. Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ngay sau đây qua giọng đọc MC Lê Na

 • Trong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau.
 • Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũng vì đứa bé mà cô chọn giả chết rời bỏ anh.
 • Đỗ Hoàng Ngân:” Buông ra! Đừng…”
 • Cao Dương Thành:” Buông em ra? Cho anh ăn no trước đã >.<“
 • Từ khi cô biến mất về sau thì cô trở thành điều cấm kỵ trong lòng anh. Ngờ đâu 4 năm sau gặp lại, anh lạnh lùng, anh bạc tình, anh hận cô đến tận xương tuỷ, nhưng rồi anh lại yêu cô muốn… “nghiện”!

Truyện Theo yêu cầu !!
CTV: Hóng Hớ

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Lạt Tiêu

Nghe truyện audio

 • Tập 1Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 2Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 3Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 4Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 5Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 6Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 7Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 8Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 9Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 10Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 11Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 12Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 13Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 14Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 15Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 16Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 17Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 18Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 19Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 20Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 21Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 22Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 23Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 24Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 25Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 26Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 27Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 28Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 29Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 30Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 31Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 32Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 33Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 34Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 35Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 36Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 37Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 38Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 39Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 40Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 41Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 42Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 43Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 44Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 45Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 46Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 47Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 48Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 49Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 50Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 51Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 52Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 53Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 54Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 55Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 56Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 57Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 58Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 59Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 60Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 61Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 62Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 63Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 64Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 65Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 66Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 67Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 68Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 69Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 70Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 71Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 72Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 73Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 74Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 75Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 76Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 77Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 78Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 79Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 80Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 81Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 82Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 83Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 84Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 85Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 86Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 87Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 88Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 89Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 90Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 91Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 92Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 93Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 94Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 95Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 96Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 97Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 98Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 99Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 100Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 101Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 102Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 103Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 104Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
 • Tập 105Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - Truyện Audio
23 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !