Làm Vợ Bác Sĩ Lạc Tiêu
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Làm Vợ Bác Sĩ Lạc Tiêu
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 11 tháng trước

Làm Vợ Bác Sĩ Lạc Tiêu

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ truyện ngôn tình sủng đang hot nhất hiện nay có tựa đề Làm Vợ Bác Sĩ audio của tác giả trẻ Lạt Tiêu. Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ngay sau đây qua giọng đọc MC Lê Na

 • Trong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau.
 • Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũng vì đứa bé mà cô chọn giả chết rời bỏ anh.
 • Đỗ Hoàng Ngân:” Buông ra! Đừng…”
 • Cao Dương Thành:” Buông em ra? Cho anh ăn no trước đã >.<“
 • Từ khi cô biến mất về sau thì cô trở thành điều cấm kỵ trong lòng anh. Ngờ đâu 4 năm sau gặp lại, anh lạnh lùng, anh bạc tình, anh hận cô đến tận xương tuỷ, nhưng rồi anh lại yêu cô muốn… “nghiện”!

Truyện Theo yêu cầu !!
CTV: Hóng Hớ

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Lạt Tiêu Giọng đọc: Lê Na Số tập: 105 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Làm Vợ Bác Sĩ - Lạc Tiêu - SE Audio Truyện

58 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lạt Tiêu
Truyện khác qua giọng đọc: Lê Na
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !