Kỳ Nữ Tài Ba
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Kỳ Nữ Tài Ba
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 11 tháng trước

Kỳ Nữ Tài Ba

Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình Kỳ Nữ Tài Ba xuyên không cổ đại full rất là hay. Truyện được kể qua phần diễn đọc của MC Lê Na, mời các bạn cùng theo dõi truyện ngôn tình hay này nhé!

Truyện Yêu Cầu
CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Giọng đọc: Lê Na Số tập: 106 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Kỳ Nữ Tài Ba - SE Audio Truyện

140 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Lê Na
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !