Kỳ Nữ Tài Ba
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Kỳ Nữ Tài Ba
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tháng trước

Kỳ Nữ Tài Ba

Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình Kỳ Nữ Tài Ba xuyên không cổ đại full rất là hay. Truyện được kể qua phần diễn đọc của MC Lê Na, mời các bạn cùng theo dõi truyện ngôn tình hay này nhé!

Truyện Yêu Cầu
CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya

Nghe truyện audio

 • Tập 1Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 2Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 3Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 4Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 5Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 6Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 7Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 8Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 9Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 10Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 11Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 12Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 13Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 14Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 15Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 16Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 17Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 18Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 19Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 20Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 21Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 22Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 23Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 24Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 25Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 26Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 27Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 28Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 29Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 30Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 31Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 32Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 33Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 34Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 35Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 36Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 37Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 38Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 39Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 40Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 41Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 42Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 43Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 44Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 45Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 46Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 47Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 48Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 49Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 50Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 51Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 52Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 53Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 54Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 55Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 56Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 57Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 58Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 59Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 60Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 61Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 62Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 63Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 64Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 65Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 66Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 67Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 68Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 69Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 70Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 71Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 72Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 73Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 74Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 75Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 76Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 77Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 78Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 79Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 80Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 81Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 82Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 83Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 84Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 85Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 86Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 87Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 88Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 89Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 90Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 91Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 92Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 93Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 94Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 95Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 96Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 97Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 98Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 99Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 100Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 101Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 102Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 103Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 104Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 105Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
 • Tập 106Kỳ Nữ Tài Ba - Truyện Audio
7 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !