Lấy Chồng Thiếu Gia
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Lấy Chồng Thiếu Gia
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 tháng trước

Lấy Chồng Thiếu Gia

Hân hạnh gửi đến các bạn bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình sủng đã hoàn thành “Lấy Chồng Thiếu Gia” còn tên khác ( Lấy Vợ Ở Rể ) là câu chuyện xoay quanh chàng thiếu gia vì không biết thân phận thật của mình mà đã cam chịu ở rể, suốt mấy năm trời chịu sự coi thường và chửi rủa của nhà vợ, đến tiền chữa bệnh cho mẹ cũng phải ngửa tay xin vợ. Cho đến một ngày anh biết được thân phận và đứng lên bằng khả năng của chính mình.

Truyện Theo yêu cầu !!
CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Chưa Cập Nhật Giọng đọc: Nguyễn Hoa Số tập: 166 End
 • Tập 1 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Lấy Chồng Thiếu Gia - SE Audio Truyện

16 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác qua giọng đọc: Nguyễn Hoa
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!