Vạn Long Thần Tôn
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Vạn Long Thần Tôn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tháng trước

Vạn Long Thần Tôn

Đệ nhất Tiên Quân trọng sinh hậu thế, biến thành con rơi, lại ngạo nghễ quật khởi, một kiếm, sóng gió ngập trời, thử hỏi thiên hạ, ai là anh hùng, Có kích tình, có nhiệt huyết, có hào khí, Chư Thiên Chi Thượng, Thiên Địa Tinh Thần, Nhật Nguyệt Càn Khôn, hắn để thiên địa thất sắc! Vạn vật thần phục!

Lưu ý: Tuy hắn là tiên quân trọng sinh nhưng hắn chỉ lòng tu luyện theo đuổi cảnh giới vô thượng hắn cắm đầu cắm cổ tu luyện mà thôi có thể nói một kẻ khổ tu. Ngoài ra trong qua trình trọng sinh sảy ra vấn đề về linh hồn hắn không trọn vẹn…( hắn là Ôn Thanh Dạ cũng là Trường Sinh Tiên Quân )

 Truyện Vạn Long Thần Tôn edit dịch lại
Truyện đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Hiểu Vị Ương Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 135 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Vạn Long Thần Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

36 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hiểu Vị Ương
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!