[Dịch] Mặt Trăng Đỏ
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Mặt Trăng Đỏ
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 6 tháng trước

[Dịch] Mặt Trăng Đỏ

Giới thiệu Mặt Trăng Đỏ – Từ khi trăng máu xuất hiện, tinh thần nhân loại như bị ảnh hưởng. Những sự kiện rùng rợn, sự cố ô nhiễm tinh thần liên tiếp xảy ra. Rốt cục vì sao mặt trăng lại đỏ và vì sao chẳng ai nhìn thấy người nhà Lục Tân trừ hắn?

Từ khi mặt trăng đỏ xuất hiện, mọi người điên hết cả rồi.
Nhưng trừ ta!

Đọc và nghe truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC: Nguyễn Huy

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Dị Năng, Truyện Đô Thị, Truyện Hay Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 205 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Mặt Trăng Đỏ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

238 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !