y tiên thiểu thần nông tiên thảo

0 1
Truyện Đô Thị
Giới thiệu: Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận được truyền thừa bí quyết tiên thuật cổ đại. Thần Nông tiên thảo, vì vậy trong thời đại thuốc tây hoành hành, ngành dược thảo trược dốc ko phanh…
[Dịch] Y Tiên Thiểu 182 end

[Dịch] Y Tiên Thiểu