[Dịch] Vạn Tướng Chi Vương
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 5 tháng trước

[Dịch] Vạn Tướng Chi Vương

Review: Vạn Tướng Chi Vương

Giới thiệu truyện Vạn Tướng Chi Vương – Trong thiên địa, có vạn tướng. Vạn tướng đều có bản tâm, vạn tướng có thể dẫn vạn vật. Lý Lạc ta không phải kẻ tầm thường, chỉ một lần sinh ra 3 cái Tướng cung. Tuy nhiên, tạo hóa trêu ngươi, cho ta 3 cái Tướng cung nhưng lại không cho một Tướng tính nào.

Giữa thiên địa, có vạn tướng. Mà ta Lý Lạc, cuối cùng rồi sẽ trở thành Vạn Tướng Chi Vương này.

Nội dung: Người tu hành trên thế gian này, khoảng 10 tuổi sẽ mở ra Tướng cung thứ nhất, Phong hầu cảnh sinh ra Tướng cung thứ hai, Phong Vương cảnh sinh ra cái thứ ba…
Lý Lạc Sinh ra có 3 tướng cung ( hay nói cách tu tiên gọi 3 có 3 đan điền ) Thật không may tuy sinh ra có nhất nhiều lợi thế…nhưng hắn lại không có tướng tính… ( không có căn cốt tu luyên … )

 • Nương theo Tướng cung sinh ra sẽ có Tướng tính đi kèm.
 • Tướng tính là căn bản để tu luyện.
 • Không có Tướng tính thì gần như không thể hấp thu năng lượng trong thiên địa để hình thành Tướng lực.
 • Cũng may, trước khi mất tích, cha mẹ ‘trâu bò’ của ta đã mở ra cho ta một con đường sáng.
 • Chỉ là, con đường sáng này ngốn tiền quá ác, kiếm tiền nuôi nó thật mệt nha…

Cảnh giới:
Gồm 2 loại Tướng: Nguyên Tố Tướng và Vạn Thú Tướng
*Trúc Cơ Thập Ấn Cảnh
*Tướng Sư ( có tam đoạn )
– Khai Chủng đoạn ( có 2 Chủng )
+ Bạch chủng ( Hạ Trọng , Thượng Trọng )
+ Hoa chủng ( Hạ Trọng , Thượng Trọng )
– Sinh Văn đoạn ( Có Ngũ Văn )
– Hóa Tướng đoạn ( Phân Tứ Biến )
* Bái Tướng ( Thượng Hạ 2 Giai )
– Thiên Cương Tướng ( Thượng )
– Địa Sát Tướng (Hạ ): 3 giai đoạn
+ Sát Cung Cảnh
+ Sát Thể Cảnh: Ngân Sát Thể < Kim Sát Thể < Lưu Ly Sát Thể
+ Cực Sát Cảnh
*Phong Hầu: Cửu phẩm
*Xưng Vương

Cảm nhận: Bộ truyện này đình huy đang theo dõi…bố cục tầng tầng đan xen…! Vẫn phong tác lão đậu thì mọi người đọc biết rõ…chả chê trách gì được chỉ có mỗi khoan nhân vật chính thiếu quyết đoán, đôi khi quá nhân từ không thực tế trong giới tu tiên hay tu chân cho lém…! Đương nhiên có lẽ do huy nghiện phàm nhân tu tiên nên mình hơn mẫn cảm quá khoản này…hihi

Đọc và nghe truyện Vạn Tướng Chi Vương Audio của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC: Hà Thu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu Giọng đọc: Hà Thu Nguồn: Sưu tầm Số tập: 184 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Vạn Tướng Chi Vương - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

220 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !