Cuồng Võ Thần Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Cuồng Võ Thần Đế
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

Cuồng Võ Thần Đế

Hắn vốn là thiên tuyệt chi thể, sinh mệnh trôi qua tốc độ tương đương với thường nhân gấp mười, hắn thuở nhỏ chính là nuốt đủ loại kéo dài tính mạng thiên tài địa bảo, nhưng kể cả như thế, tại hắn mười sáu tuổi năm đó, vẫn là dầu hết đèn tắt, bị thúc ép tới chỗ này, tìm kiếm hi vọng sống sót.

Thiên tuyệt chi thể, tên như ý nghĩa, thiên muốn tuyệt ngươi, ngươi không thể sống.

 • Cho dù Cổ Phong cha, nhân gian năm vực người thật mạnh tôn hiệu ‘ Cổ Đế ‘ Cổ Vô nhai cũng là không cách nào xoay chuyển trời đất.
 • Cuối cùng chỉ có đập nồi dìm thuyền, đem Cổ Phong mang đến này nhân gian hung hiểm nhất ngũ đại cấm địa một trong, tuế nguyệt động.
 • Tuế Nguyệt động, vì nhân gian ngũ đại cấm địa một trong, chu vi trăm trượng vạn vật quạnh hiu, đi vào người,
 • Thập Tử Vô Sinh! “9000 năm, ta càng ngủ say 9000 năm. . .” Lúc này, Tuế Nguyệt trong động, thiếu niên mở hai mắt ra. . .
 • Vì muốn tìm tung tích của cha hắn Cổ Đế ” Cổ Vô Nhai” ai dám cản hắn liền chiến…được danh xưng “Cuồng Võ Thần Đế

Võ đạo tứ bộ:

✶ Đệ Nhất Bộ: Ngưng Lực, Đồng Bì, Hoán Huyết, Thiết Cốt, Kim Tàng.

✶ Đệ Nhị Bộ: Tụ Khí, Khí Biến, Linh Mạch, Ngự Không.

✶ Đệ Tam Bộ: Thần Niệm, Nguyên Thần, Hóa Thân.

✶ Đệ Tứ Bộ: Địa Âm, Thiên Dương .

✶Tiên Đạo nhất giai, nhị giai, tam giai: Tiên Nhân.

✶Tiên Đạo tứ giai, ngũ giai, lục giai: Tiên Vương.

✶Tiên Đạo thất giai, bát giai, cửu giai: Tiên Hoàng.

✶Tiên Đạo thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai: Tiên Tôn.

✶Tiên Đạo thập tam giai: Tiên Đế!

Ý cảnh tu hành: Hư Giai, Chân Giai, Linh Giai, Đạo Giai , tiên bảo: Nhân cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp.

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Lưu ý: truyện thuộc motyc cũ không dành cho các bạn mới bắt đọc hay nghe truyện…!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Hội Phi Tiểu Thiên Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 203 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Cuồng Võ Thần Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

80 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hội Phi Tiểu Thiên
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!