dịch vạn tướng chi vương full audio

6 2
Truyện Huyền Huyễn
Review: Vạn Tướng Chi Vương Giới thiệu truyện Vạn Tướng Chi Vương – Trong thiên địa, có vạn tướng. Vạn tướng đều có bản tâm, vạn tướng có thể dẫn vạn vật. Lý Lạc ta không phải kẻ tầm…
[Dịch] Vạn Tướng Chi Vương 184

[Dịch] Vạn Tướng Chi Vương