KK Cố Hương

2 2
Truyện Đao Tu
Tây Vũ lịch năm 8329, thời thế loạn lạc, mạng người như cỏ rác, phiên vương cát cứ, quần hùng nổi dậy. Hắn tên Diệp Thần từng là thiên tài tu luyện, là anh tài trong anh tài, nhưng…
[Dịch] Tổ Thần Chí Tôn 257 End

[Dịch] Tổ Thần Chí Tôn