[Dịch] Thương Thiên
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Thương Thiên
Avatar Of Mc: Đình Duy MC: ĐÌnh Duy 9 tháng trước

[Dịch] Thương Thiên

Giới thiệu: Thương Thiên vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần…… tay thợ săn nhỏ tuổi Lý Nhạc Phàm.

Bổn thư lấy tình tải đạo, hi vọng đọc giả có thể cảm ngộ.
Thiếu niên nhìn dòng sông mùa xuân đi xa, độc hành trên đường xa xăm là tấm lòng…
Thương Thiên vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần.

Nội dung: Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. Một ngọn bút không rõ ràng trong lịch sử, điểm phá bí mật của hư không, vượt qua bức tường chắn của võ hiệp cùng tiên hiệp, thiếu niên tóc trắng, vì thất tình nhập võ, trong 1 lần ở gần ranh giới của cái chết cảm ngộ được sinh mạng, sau tự mình sáng tạo ra khoáng thế kì điển “Thất Tình Thiên Thư”.

Đọc và nghe truyện Thương Thiên của tác giả Tử Mộc Vạn Quân truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Duy

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân Giọng đọc: Đình Duy Số tập: 168 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Thương Thiên - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

50 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tử Mộc Vạn Quân
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !