[Dịch] Thương Thiên
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Thương Thiên
Avatar Of Mc: Đình Duy MC: ĐÌnh Duy 1 tháng trước

[Dịch] Thương Thiên

Giới thiệu: Thương Thiên vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần…… tay thợ săn nhỏ tuổi Lý Nhạc Phàm.

Bổn thư lấy tình tải đạo, hi vọng đọc giả có thể cảm ngộ.
Thiếu niên nhìn dòng sông mùa xuân đi xa, độc hành trên đường xa xăm là tấm lòng…
Thương Thiên vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần.

Nội dung: Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. Một ngọn bút không rõ ràng trong lịch sử, điểm phá bí mật của hư không, vượt qua bức tường chắn của võ hiệp cùng tiên hiệp, thiếu niên tóc trắng, vì thất tình nhập võ, trong 1 lần ở gần ranh giới của cái chết cảm ngộ được sinh mạng, sau tự mình sáng tạo ra khoáng thế kì điển “Thất Tình Thiên Thư”.

Đọc và nghe truyện Thương Thiên của tác giả Tử Mộc Vạn Quân truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Duy

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 2[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 3[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 4[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 5[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 6[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 7[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 8[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 9[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 10[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 11[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 12[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 13[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 14[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 15[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 16[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 17[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 18[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 19[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 20[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 21[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 22[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 23[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 24[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 25[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 26[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 27[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 28[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 29[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 30[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 31[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 32[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 33[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 34[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 35[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 36[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 37[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 38[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 39[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 40[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 41[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 42[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 43[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 44[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 45[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 46[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 47[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 48[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 49[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 50[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 51[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 52[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 53[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 54[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 55[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 56[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 57[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 58[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 59[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 60[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 61[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 62[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 63[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 64[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 65[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 66[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 67[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 68[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 69[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 70[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 71[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 72[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 73[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 74[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 75[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 76[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 77[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 78[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 79[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 80[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 81[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 82[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 83[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 84[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 85[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 86[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 87[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 88[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 89[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 90[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 91[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 92[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 93[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 94[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 95[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 96[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 97[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 98[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 99[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 100[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 101[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 102[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 103[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 104[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 105[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 106[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 107[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 108[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 109[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 110[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 111[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 112[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 113[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 114[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 115[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 116[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 117[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 118[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 119[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 120[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 121[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 122[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 123[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 124[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 125[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 126[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 127[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 128[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 129[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 130[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 131[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 132[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 133[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 134[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 135[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 136[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 137[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 138[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 139[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 140[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 141[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 142[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 143[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 144[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 145[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 146[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 147[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 148[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 149[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 150[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 151[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 152[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 153[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 154[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 155[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 156[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 157[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 158[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 159[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 160[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 161[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 162[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 163[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 164[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 165[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 166[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 167[Dịch] Thương Thiên Audio FUll
 • Tập 168[Dịch] Thương Thiên Audio FUll

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

4 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

2 tháng trước
[Dịch] Tu La Vũ Thần

[Dịch] Tu La Vũ Thần

2 tháng trước
[Dịch] La Phù

[Dịch] La Phù

2 tháng trước
[Dịch] Thế Giới Tu Chân

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

2 tháng trước
[Dịch] Tạo Thần

[Dịch] Tạo Thần

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !