Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc]
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc]
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc]

Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] một tác phẩm huyền huyễn, đam mỹ và linh dị của Mặc Hương Đồng Khứu, gây ấn tượng mạnh với việc ngược nhân vật đến mức khiến người đọc đau đớn quặn thắt ruột gan. Qua việc xen kẽ quá khứ và hiện câu chuyện tái hiện đau khổ của từng nhân vật. “Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi”. Truyện kể về mối tình giữa một nhân viên công vụ và đại quý nhân quỷ giới, mang đến cho người đọc những trải nghiệm đáng nhớ.

Giữa tam giới thần phật khắp nơi này, thế mà lại có một trò cười!
Ái chà, nhân viên công vụ lượm đồng nát trên thiên giới có gian tình với đại quý nhân của quỷ giới kìa!

Truyện theo yêu cầu
CTV: Đình Huy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Truyện Linh Dị Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Giọng đọc: Ẩn danh Số tập: 244 end
 • Tập 1 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Thiên Quan Tứ Phúc [Quan Trời Ban Phúc] - SE Audio Truyện

26 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Mặc Hương Đồng Xú
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Ẩn danh
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !