[Dịch] Ngược Về Thời Minh
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Dịch] Ngược Về Thời Minh
Avatar Of Mc: Đình Duy MC: ĐÌnh Duy 11 tháng trước

[Dịch] Ngược Về Thời Minh

Giới thiệu: Ngược Về Thời Minh là một kẻ văn chả thông, võ lại dốt, gì cũng không biết làm, lịch sử thì chỉ nhớ mang máng lại đầu thai vào một thư sinh nghèo. Hắn làm sao để mà sống sót đây, làm sao để đừng bị đạp ra ngoài đường?

Nội dung: Trịnh Thiếu Bằng, một tên văn dốt võ dát chả biết làm gì đáng ra chết từ lâu nhưng nhờ lỡ tay cứu người mà được Diêm Vương cho sống thêm ba năm. Nhờ khéo làm mình làm mẩy mà bắt chẹt được Ngưu Đầu Mã Diện cho đầu thai về một thư sinh nghèo thời Minh mạt.Hết khó khăn lại đến gian khổ, hết bị tai nạn đến bị người hại. Bỏ cuộc? Tiếp tục?

Đọc và nghe truyện Ngược Về Thời Minh của tác giả Nguyệt Quan truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Duy
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Nguyệt Quan Giọng đọc: Đình Duy Số tập: 248 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 2 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 3 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 4 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 5 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 6 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 7 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 8 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 9 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 10 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 11 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 12 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 13 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 14 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 15 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 16 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 17 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 18 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 19 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 20 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 21 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 22 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 23 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 24 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 25 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 26 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 27 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 28 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 29 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 30 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 31 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 32 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 33 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 34 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 35 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 36 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 37 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 38 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 39 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 40 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 41 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 42 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 43 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 44 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 45 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 46 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 47 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 48 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 49 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 50 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 51 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 52 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 53 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 54 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 55 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 56 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 57 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 58 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 59 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 60 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 61 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 62 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 63 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 64 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 65 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 66 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 67 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 68 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 69 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 70 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 71 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 72 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 73 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 74 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 75 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 76 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 77 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 78 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 79 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 80 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 81 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 82 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 83 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 84 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 85 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 86 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 87 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 88 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 89 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 90 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 91 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 92 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 93 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 94 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 95 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 96 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 97 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 98 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 99 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 100 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 101 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 102 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 103 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 104 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 105 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 106 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 107 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 108 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 109 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 110 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 111 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 112 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 113 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 114 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 115 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 116 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 117 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 118 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 119 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 120 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 121 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 122 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 123 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 124 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 125 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 126 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 127 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 128 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 129 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 130 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 131 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 132 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 133 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 134 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 135 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 136 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 137 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 138 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 139 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 140 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 141 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 142 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 143 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 144 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 145 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 146 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 147 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 148 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 149 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 150 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 151 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 152 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 153 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 154 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 155 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 156 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 157 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 158 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 159 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 160 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 161 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 162 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 163 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 164 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 165 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 166 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 167 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 168 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 169 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 170 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 171 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 172 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 173 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 174 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 175 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 176 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 177 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 178 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 179 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 180 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 181 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 182 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 183 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 184 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 185 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 186 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 187 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 188 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 189 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 190 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 191 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 192 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 193 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 194 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 195 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 196 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 197 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 198 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 199 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 200 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 201 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 202 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 203 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 204 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 205 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 206 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 207 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 208 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 209 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 210 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 211 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 212 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 213 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 214 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 215 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 216 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 217 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 218 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 219 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 220 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 221 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 222 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 223 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 224 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 225 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 226 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 227 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 228 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 229 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 230 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 231 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 232 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 233 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 234 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 235 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 236 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 237 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 238 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 239 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 240 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 241 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 242 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 243 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 244 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 245 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 246 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 247 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full
 • Tập 248 [Dịch] Ngược Về Thời Minh Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

44 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Nguyệt Quan
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!