[Dịch] Bố Y Quan Đạo
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Bố Y Quan Đạo
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Dịch] Bố Y Quan Đạo

Giới thiệu truyện: Bố Y Quan Đạo hắn là Trương Thanh Vân kiếp trước lăn lộn khắp gầm trời đến khi trở thành giám đốc, chưa kịp hưởng quả ngọt thì mắc bệnh nan y mà bỏ mình… Trương Thanh Vân trọng sinh, hắn là một cán bộ trẻ của xã vùng núi, lúc này đang nằm ốm liệt giường và bỏ lỡ cơ hội được đi học tập trong trường đảng.

 •  Kiếp này Trương Thanh Vân cũng chẳng có gì, gia thế trong sạch, ông bà làm công nhân nhà máy, cha mẹ là giáo viên, chính mình là một sinh viên mới ra trường thi đậu công chức và đã làm cán bộ xã được hai năm.
 • Nhờ tài ăn nói, giao tiếp, siêng năng học hỏi, tìm hiểu tin tức và những kinh nghiệm từ kiếp trước mà Trương Thanh Vân lọt vào mắt xanh vị chủ tịch huyện vừa về nhận chức.
 • Nhờ không có bối cảnh, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào trong huyện ủy mà được chủ tịch huyện tín nhiệm đề bạt làm thư ký.
 • Lúc này cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
 • Quan trường ngươi sống ta chết, Trương Thanh Vân phải làm sao để vị chủ tịch huyện đứng vững chân trong huyện ủy, phải làm sao để tranh đấu với các thế lực khác, để chính mình có thể phát triển?

Có thể nói đọc Bố Y Quan Đạo để rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá, chỉ cần dùng ba tấc lưỡi, tạo dựng quan hệ, xây dựng cơ đồ.

Đọc và nghe truyện Bố Y Quan Đạo của tác giả Tịch Mịch Độc Nam Hoa truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Huy ( CTV – AudioSite.net)
Bộ truyện này có chút Sắc Anh em nghe truyện cân nhắc tinh chỉnh âm thanh…!
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 130 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Bố Y Quan Đạo Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

79 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !