Đoạt Hồn Kỳ Thượng Quan Linh
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. Đoạt Hồn Kỳ Thượng Quan Linh
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 12 tháng trước

Đoạt Hồn Kỳ Thượng Quan Linh

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Kiếm Hiệp “Thượng Quan Linh” truyện theo yêu cầu có tựa đề Đoạt Hồn Kỳ audio của tác giả Gia Cát Thanh Vân. Truyện kể câu chuyện con đường phiêu lưu của Thượng Quan Linh, Truyện tập trung chủ yếu về tiểu anh hùng Thượng Quan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ…

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Kiếm Hiệp hay Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) edit dịch lại, Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma kẻ mất tính. Vì ai mà Động Trung lão nhân lại ôm một nỗi sầu khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt?… ngay sau đây qua truyện audio hay chọn lọc nhé!

CTV: ĐÌnh Huy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Gia Cát Thanh Vân Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 81 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - SE Audio Truyện

73 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Gia Cát Thanh Vân
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !