Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh )
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh )
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tháng trước

Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Kiếm Hiệp “Thượng Quan Linh” truyện theo yêu cầu có tựa đề Đoạt Hồn Kỳ audio của tác giả Gia Cát Thanh Vân. Truyện kể câu chuyện con đường phiêu lưu của Thượng Quan Linh, Truyện tập trung chủ yếu về tiểu anh hùng Thượng Quan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ…

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Kiếm Hiệp hay Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) edit dịch lại, Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma kẻ mất tính. Vì ai mà Động Trung lão nhân lại ôm một nỗi sầu khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt?… ngay sau đây qua truyện audio hay chọn lọc nhé!

CTV: ĐÌnh Huy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Nghe truyện audio

 • Tập 1Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 2Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 3Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 4Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 5Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 6Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 7Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 8Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 9Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 10Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 11Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 12Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 13Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 14Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 15Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 16Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 17Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 18Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 19Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 20Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 21Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 22Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 23Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 24Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 25Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 26Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 27Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 28Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 29Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 30Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 31Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 32Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 33Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 34Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 35Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 36Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 37Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 38Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 39Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 40Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 41Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 42Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 43Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 44Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 45Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 46Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 47Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 48Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 49Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 50Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 51Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 52Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 53Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 54Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 55Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 56Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 57Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 58Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 59Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 60Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 61Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 62Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 63Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 64Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 65Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 66Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 67Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 68Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 69Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 70Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 71Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 72Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 73Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 74Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 75Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 76Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 77Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 78Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 79Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 80Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
 • Tập 81Đoạt Hồn Kỳ ( Thượng Quan Linh ) - Truyện Audio Hay
19 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Tử Động

Tử Động

1 tháng trước
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

1 tháng trước
Huyết Sử Võ Lâm

Huyết Sử Võ Lâm

1 tháng trước
Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

1 tháng trước
Vô Ảnh Thần Chiêu

Vô Ảnh Thần Chiêu

1 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !