Thiên Vũ Hàn

2 2
Truyện Ma Tu
Ma Vực Cửu Trọng Thiên truyện kể main Sở Lang vốn là cô nhi thân thế không rõ nhặt được trong rừng, cuộc sống của hắn vốn bình yên sống trong trấn nhỏ ngày nọ bị quỷ giết tức…
[Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên 89 End

[Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên