[Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ
 1. Home
 2. Truyện Hay
 3. [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 1 tháng trước

[Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Truyện Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ thuộc thể loại sảng văn vui vẻ, không có hậu cung. văn phong tốt. main trầm ổn. tính cách thận trọng main chính Lục Trường Sinh quá đẹp zai trong top 10 tất cả bộ truyện mình biết, quá nhiều không nhan gặp 1 lần gái theo đàn tổ ong nên hắn luôn đeo mặt nạ…

 • Xuyên qua thế giới Tiên Hiệp, nắm giữ một gương mặt của nhân vật chính.
 • Khí chất siêu phàm, bất kỳ nữ nhân nào cũng kiên trì không được ba giây.
 • Đột phá cảnh giới, là có thể dẫn tới thiên địa dị tượng.
 • Đọc một bài thơ, liền kinh động văn nhân thiên hạ.
 • Tùy tiện tán gẫu đôi câu Đạo Đức Kinh, Trang Tử, Hoàng Đình Kinh , càng là đưa tới thiên hoa loạn truỵ, vạn trượng hà quang, thần thú ưu ái.
 • Đi ra ngoài tùy tiện lịch luyện một chút, vật cưỡi không mời mà tới, pháp bảo mười bước một món.
 • Nhưng mà ngay tại bên dưới loại thiết lập này.
 • Lục Trường Sinh vô luận như thế nào đều không thể tin được, chính mình về việc tu hành bình thường không có gì lạ.

Cảnh giới: Luyện Khí -> Trúc Cơ- > Kết Đan- > Kim Đan- > Kết Anh- > Nguyên Anh -> Hóa Thần -> Phân Thần- > Hợp Thể -> Độ Kiếp- > Đại Thừa
Tiên giới:
Nhân Tiên- > Địa Tiên- > Thiên Tiên -> Chân Tiên- > Kim Tiên- > Tiên Quân- > Tiên Tôn- > Tiên Thánh- > Tiên Vương- > Tiên Đế
Đại Thiên thế giới:
Tiên Thai -> Côn Bằng- > Phù Dao- > Siêu Thoát- > Đại La- > Tạo Hóa -> Chứng Đạo ( = Thiên Đạo)

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hay, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên Giọng đọc: Hà Thu, Vĩnh Phúc Số tập: 119 End Cập nhật: 17/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

44 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hắc Dạ Di Thiên
Không có truyện khác cùng tác giả

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!