[Dịch] Quan Thần
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Quan Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

[Dịch] Quan Thần

Giới thiệu: Quan thần thuần về đấu tranh chính trị, phát triển kinh tế, bất động sản…kể từ khi ra đời Quan Thần liên tục đứng top Đô thị không chỉ diễn tả rất chi tiết và sâu sắc quá trình tranh đấu, phát triển trong quan trường, Quan Thần còn đi rất sâu về mảng bất động sản, xây dựng và các hình thức đầu tư kinh doanh, thâu tóm, sát nhập làm ăn hiện đại, khéo léo kết hợp giữa quan hệ kinh tế và chính trị.

Đọc và nghe truyện Quan Thần của tác giả Hà Thường Tại truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Huy ( CTV – AudioSite.net)
Đình huy thấy bộ truyện rất hay về kinh doanh lẫn BDS
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Audio Book, Truyện Hay Tác giả: Hà Thường Tại Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 218 end Cập nhật: 05/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 132 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 133 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 134 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 135 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 136 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 137 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 138 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 139 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 140 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 141 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 142 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 143 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 144 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 145 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 146 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 147 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 148 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 149 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 150 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 151 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 152 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 153 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 154 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 155 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 156 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 157 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 158 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 159 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 160 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 161 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 162 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 163 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 164 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 165 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 166 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 167 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 168 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 169 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 170 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 171 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 172 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 173 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 174 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 175 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 176 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 177 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 178 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 179 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 180 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 181 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 182 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 183 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 184 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 185 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 186 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 187 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 188 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 189 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 190 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 191 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 192 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 193 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 194 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 195 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 196 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 197 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 198 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 199 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 200 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 201 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 202 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 203 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 204 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 205 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 206 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 207 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 208 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 209 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 210 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 211 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 212 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 213 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 214 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 215 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 216 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 217 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 218 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 219 [Dịch] Quan Thần Audio FUll
 • Tập 220 [Dịch] Quan Thần Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

355 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hà Thường Tại
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!