Hắc Dạ Di Thiên

2 2
Truyện Hay
Truyện Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ thuộc thể loại sảng văn vui vẻ, không có hậu cung. văn phong tốt. main trầm ổn. tính cách thận trọng main chính Lục Trường Sinh quá đẹp zai trong top…
[Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ 119 End

[Dịch] Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ