[Dịch] Long Phù
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Long Phù
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Long Phù

Ở một vùng nào đó nơi có những cao thủ, yêu thú cùng thần thú tồn tại, một ngày Long Phù xuất hiện hỗn loạn , Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân long, ai lại là Mãng xà? Hoặc là thiên địa chúng sinh, đều có thể thành Long?

Truyện triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma, Thần, Yêu tộc, thượng cổ Vu đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.

Vợ :Lâu Bái Nguyệt

Main cấp bậc :

 1. -Phàm Cảnh : 4 Trọng
 2. Nhất Trọng : Sơ Khuy Môn Kính (Võ Phu)
 3. Nhị Trọng : Đăng Đường Nhập Thất (Võ Sĩ)
 4. Tam Trọng : Xuất Thần Nhập Hóa (Đại Sư)
 5. Tứ Trọng : Đăng Phong Tạo Cực (Tông Sư)

2-Đạo Cảnh : 36 Biến

Tu Sĩ :

 • 2.1-Nhất Biến : Phục Khí Tích Cốc
  2.2-Nhị Biến : Cửu Ngưu Nhị Hổ
  2.3-Tam Biến : Đồng Bì Thiết Cốt
  2.4-Tứ Biến : Thôn Kim Hóa Khí
  2.5-Ngũ Biến : Bách Khiếu Tụ Linh
  2.6-Lục Biến : Luyện Khí Thành Cương
  2.7-Thất Biến : Ly Địa Đằng Không
  2.8-Bát Biến : Tam Muội Chân Hỏa
  2.9-Cửu Biến : Lưu Ly Ngọc Thân
  2.10-Thập Biến: Nhất Tâm Thiên Dụng
  2.11-Thập Nhất Biến : Linh Hồn Xúc Tu
  2.12-Thập Nhị Biến : Nhiếp Hồn Đoạt Phách
  2.13-Thập Tam Biến : Thôn Ma Thực Quỷ
  2.14-Thập Tứ Biến : Nguyên Thần Xuất Khiếu
  2.15-Thập Ngũ Biến : Thiên Nhãn Huyền Không
  2.16-Thập Lục Biến : Tá Thi Hoàn Hồn
  2.17-Thập Thất Biến : Liệt Đạo Phân Thân

Tiên Nhân

 • 2.18-Thập Bát Biến : Đại Đạo Kim Đan
  2.19-Thập Cửu Biến : Đại Tiểu Như Ý
  2.20-Nhị Thập Biến : Tụ Tán Vô Thường
  2.21-Nhị Thập Nhất Biến : Thân Hóa Ngũ Hành
  2.22-Nhị Thập Nhị Biến : Pháp Thiên Tượng Địa
  2.23-Nhị Thập Tam Biến : Chiếu Kiến Quá Khứ
  2.24-Nhị Thập Tứ Biến : Khuy Thị Vị Lai
  2.25-Nhị Thập Ngũ Biến : Bất Tử Chi Thân
  2.26-Nhị Thập Lục Biến : Vạn Pháp Quy Nhất
  2.27-Nhị Thập Thất Biến : Lưỡng Giới Vô Gian
  2.28-Nhi Thập Bát Biến : Phấn Toái Chân Không
  2.29-Nhị Thập Cửu Biến : Cảm Ngộ Hỗn Độn

Thần Cấp

 • 2.30-Tam Thập Biến : Đế Tạo Thế Giới
  2.31-Tam Thập Nhất Biến : Hư Không Tạo Vật
  2.32-Tam Thập Nhị Biến : Nhất Niệm Thông Thiên

Thánh Nhân

 • 2.33-Tam Thập Tam Biến : Chân Lý Thánh Tâm
  2.34-Tam Thập Tứ Biến : Giá Ngự Khí Số
  2.35-Tam Thập Ngũ Biến : Vi Trần Hồng Hoang
  2.36-Tam Thập Lục Biến : Tha Hóa Tự Tại

3-Siêu Thoát = Bất Hủ

 • 3.1-Thiên Tôn = Hư Bất Hữu (Tầng 1) -> Vi Bất Hữu (Tầng 2)
  3.2-Thiên Thọ = Tiểu Bất Hữu (Tầng 3) -> Trung Bất Hữu (Tầng 4)
  3.3-Thiên Nguyên = Đại Bất Hữu (Tầng 5) -> Thường Bất Hữu (Tầng 6)
  3.4-Thiên Giới = Chân Bất Hủ (Tầng 7)
  3.5-Thiên Đạo = Vĩnh Bất Hủ (Tầng 8)
  3.6-Vô Bất Hữu (Tầng 9)
  3.7-Phi Hữu Vô Bất Hữu (Tầng 10)

Đánh giá: Truyện này cũng đáng để đọc, cốt truyện khá hay, đoạn đầu toàn về cung đấu, âm mưu chồng chất âm mưu, mưu quyền đoạt lợi, huynh đệ tương tàn, truyện cũng xoay quanh các nhân vật ko riêng main, cũng không có lợn giống, buff quá đà ở đoạn đầu nhưng thi thoảng có hơi ảo buff sức mạnh, main vô nữ chủ chỉ có lâu bái nguyệt đi từ đầu đến cuối cũng là bạn mà thôi
truyện được cái main kiểu trộm cắp từ yếu lên đại lão giống “thạch hạo” “thế giới hoàn mỹ”, “lâm phàm” “vô địch thật tịnh mịch”, đó mới có điểm thú vị mặc dù main phải trải qua sinh tử, giết chóc, cô độc, âm mưu,..

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ Giọng đọc: Đình Huy, Hà Thu Số tập: 230 end Cập nhật: 08/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Dịch] Long Phù - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

100 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!