Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX )
 1. Home
 2. Truyện Linh Dị
 3. Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX )
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tháng trước

Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Linh DỊ “XIX” đang hot hiện nay có tựa đề Cửu Long Quái Sự Ký audio của tác giả Lâm Gia – Thái Bảo. câu chuyện làng quê miền tây đón một lượng khá đông người Hoa từ Trung Quốc sang định cư sau đó hàng loạt truyện kỳ lị say rả.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Linh DỊ Cửu Long Quái Sự Ký trong những người đi đợt ấy có một số người cổ quái trong giống thầy bùa bên tàu và truyện gì sảy ra?… ngay sau đây qua Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Linh Dị Tác giả: Lâm Gia - Thái Bảo

Nghe truyện audio

 • Tập 1Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 2Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 3Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 4Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 5Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 6Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 7Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 8Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 9Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 10Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 11Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 12Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 13Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 14Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 15Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 16Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 17Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 18Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 19Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 20Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 21Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 22Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 23Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 24Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 25Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 26Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 27Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 28Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 29Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 30Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 31Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 32Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 33Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 34Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 35Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 36Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 37Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 38Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 39Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 40Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 41Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 42Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 43Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 44Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 45Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 46Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 47Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 48Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 49Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 50Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 51Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 52Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 53Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 54Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 55Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 56Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 57Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 58Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 59Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 60Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 61Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 62Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 63Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 64Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 65Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 66Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 67Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 68Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 69Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 70Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 71Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 72Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 73Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 74Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 75Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 76Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 77Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 78Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 79Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 80Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 81Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 82Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 83Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 84Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 85Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 86Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 87Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 88Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 89Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 90Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 91Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 92Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 93Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 94Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 95Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 96Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 97Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 98Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 99Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 100Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 101Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 102Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 103Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 104Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 105Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 106Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 107Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 108Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 109Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 110Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 111Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 112Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 113Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 114Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 115Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 116Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 117Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 118Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 119Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 120Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 121Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 122Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 123Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 124Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
 • Tập 125Cửu Long Quái Sự Ký ( XIX ) - Truyện Audio Online
16 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !