[Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Sở Cuồng Nhân mang theo auto game xuyên qua đến tu hành thế giới Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch, truyện hay pk miêu tả kỹ càng, 【 Sảng văn 】【 Kiếm Tu 】【 Bá Đạo 】 Chúc mừng kí chủ rút đến truyền thuyết thuộc tính Trích Tiên khí chất, truyền thuyết thể chất Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, thần cấp thần thông Động Tất Chi Nhãn, thần cấp thể chất Bất Tử Chi Thân, truyền thuyết nhân vật Vũ Nhân chiến sĩ một tên. . .

Từ đó, Sở Cuồng Nhân đạp vào quét ngang tinh thần nhật nguyệt, trấn áp vạn linh Chư Giới con đường vô địch!

– Cảnh giới: Đoán Thể – Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan- Nguyên anh – Động Hư – Chiến vương- Tôn giả – Độ kiếp – Hiển thánh – Đế cảnh- Thiên tôn- Tiểu đạo chủ – Đại đạo chủ – Thiên đạo chủ – Hư Tiên – Bán Tiên – Nhân tiên – Địa tiên – Thiên tiên – Chân tiên – Kim tiên – Đại la kim tiên – Hợp đạo – Hỗn nguyên (Cửu Huyền) – Đại Đạo (Chưởng Mệnh, Chí Linh, Chí Thần, Chí Thánh, Chí Tôn) – Quân vương cảnh – Chúa tể cảnh (Siêu thoát)
– Phần thưởng đẳng cấp: Hắc thiết, Bạch ngân, Hoàng kim, Kim cương, Tinh diệu, Truyền thuyết, Thần cấp, Siêu thần cấp, Vĩnh hằng cấp.

Lưu Ý: Sảng văn là truyện giải stress sau 1 ngày làm việc vất vả…!
Vui hay không vui cho Huy xin 1 like 1 share ủng hộ huy nhé !!!
Truyện theo yêu cầu !!!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Kiếm tu Tác giả: Lưu Phong Tiếu Số tập: 251 end Yêu cầu truyện: Truyện theo yêu cầu Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

128 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lưu Phong Tiếu
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!