Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
Avatar Of Mc: Lê Tuyên MC: Lê Tuyên 9 tháng trước

Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Đọc và nghe truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích   ( Thiên Quân Bá Đạo ) của tác giả Tần Phong truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Lê Thủy và quang a tũn

Giới thiệu: Đại lão: Thằng nhóc nhà ngươi tu luyện thành thạo như thế, lại nhìn nhan sắc, gần như chỉ có Ngô Ngạn Tổ ở thành Thiên Cửu chúng ta là có thể sánh bằng, xem ra chính là tuyệt thế kỳ tài hiếm có khó tìm, để ta sờ cốt nào.

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ồ! Không thể nào, sao lại nát vậy chứ!!

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ngươi tu luyện thế nào?

Lâm Phàm: Cố gắng! Chăm chỉ! Lòng tin! Thiếu một thứ cũng không được!

Đọc và nghe truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích ( Thiên Quân Bá Đạo ) của tác giả Tần Phong truyện hay theo yêu cầu.

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hệ Thống Tác giả: Tân Phong Giọng đọc: Khủng Long Mẹ, Quang A Tũn Số tập: 102 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 2 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 3 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 4 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 5 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 6 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 7 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 8 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 9 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 10 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 11 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 12 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 13 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 14 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 15 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 16 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 17 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 18 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 19 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 20 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 21 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 22 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 23 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 24 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 25 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 26 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 27 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 28 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 29 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 30 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 31 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 32 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 33 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 34 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 35 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 36 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 37 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 38 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 39 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 40 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 41 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 42 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 43 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 44 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 45 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 46 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 47 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 48 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 49 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 50 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 51 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 52 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 53 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 54 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 55 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 56 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 57 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 58 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 59 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 60 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 61 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 62 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 63 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 64 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 65 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 66 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 67 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 68 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 69 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 70 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 71 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 72 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 73 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 74 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 75 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 76 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 77 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 78 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 79 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 80 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 81 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 82 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 83 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 84 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 85 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 86 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 87 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 88 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 89 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 90 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 91 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 92 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 93 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 94 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 95 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 96 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 97 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 98 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 99 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 100 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 101 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 102 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full

DANH SÁCH CHƯƠNG

127 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác qua giọng đọc: Khủng Long Mẹ
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !