Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
Avatar Of Mc: Lê Tuyên MC: Lê Tuyên 1 năm trước

Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Đọc và nghe truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích   ( Thiên Quân Bá Đạo ) của tác giả Tần Phong truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Lê Thủy và quang a tũn

Giới thiệu: Đại lão: Thằng nhóc nhà ngươi tu luyện thành thạo như thế, lại nhìn nhan sắc, gần như chỉ có Ngô Ngạn Tổ ở thành Thiên Cửu chúng ta là có thể sánh bằng, xem ra chính là tuyệt thế kỳ tài hiếm có khó tìm, để ta sờ cốt nào.

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ồ! Không thể nào, sao lại nát vậy chứ!!

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ngươi tu luyện thế nào?

Lâm Phàm: Cố gắng! Chăm chỉ! Lòng tin! Thiếu một thứ cũng không được!

Đọc và nghe truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích ( Thiên Quân Bá Đạo ) của tác giả Tần Phong truyện hay theo yêu cầu.

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hệ Thống Tác giả: Tân Phong Giọng đọc: Khủng Long Mẹ, Quang A Tũn Số tập: 102 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 2 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 3 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 4 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 5 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 6 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 7 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 8 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 9 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 10 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 11 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 12 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 13 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 14 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 15 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 16 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 17 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 18 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 19 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 20 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 21 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 22 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 23 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 24 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 25 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 26 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 27 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 28 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 29 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 30 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 31 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 32 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 33 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 34 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 35 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 36 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 37 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 38 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 39 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 40 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 41 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 42 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 43 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 44 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 45 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 46 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 47 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 48 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 49 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 50 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 51 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 52 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 53 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 54 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 55 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 56 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 57 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 58 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 59 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 60 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 61 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 62 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 63 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 64 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 65 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 66 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 67 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 68 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 69 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 70 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 71 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 72 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 73 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 74 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 75 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 76 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 77 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 78 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 79 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 80 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 81 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 82 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 83 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 84 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 85 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 86 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 87 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 88 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 89 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 90 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 91 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 92 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 93 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 94 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 95 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 96 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 97 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 98 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 99 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 100 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 101 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 102 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full

DANH SÁCH CHƯƠNG

175 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác qua giọng đọc: Khủng Long Mẹ
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!