Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
Avatar Of Mc: Lê Tuyên MC: Lê Tuyên 3 tháng trước

Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Đọc và nghe truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích của tác giả Tần Phong Đại Hạ truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Lê Thủy

Giới thiệu: Đại lão: Thằng nhóc nhà ngươi tu luyện thành thạo như thế, lại nhìn nhan sắc, gần như chỉ có Ngô Ngạn Tổ ở thành Thiên Cửu chúng ta là có thể sánh bằng, xem ra chính là tuyệt thế kỳ tài hiếm có khó tìm, để ta sờ cốt nào.

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ồ! Không thể nào, sao lại nát vậy chứ!!

Lâm Phàm: …

Đại lão: Ngươi tu luyện thế nào?

Lâm Phàm: Cố gắng! Chăm chỉ! Lòng tin! Thiếu một thứ cũng không được!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hệ Thống Tác giả: Tân Phong Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 2Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 3Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 4Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 5Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 6Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 7Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 8Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 9Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 10Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 11Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 12Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 13Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 14Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 15Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 16Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 17Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 18Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 19Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 20Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 21Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 22Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 23Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 24Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 25Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 26Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 27Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 28Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 29Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 30Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 31Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 32Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 33Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 34Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 35Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 36Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 37Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 38Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 39Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 40Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 41Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 42Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 43Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 44Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 45Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 46Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 47Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 48Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 49Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 50Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 51Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 52Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 53Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 54Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 55Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 56Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 57Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 58Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 59Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 60Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 61Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 62Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 63Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 64Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 65Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 66Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 67Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 68Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 69Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 70Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 71Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 72Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 73Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 74Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 75Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 76Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 77Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 78Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 79Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 80Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 81Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 82Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 83Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 84Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 85Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 86Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 87Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 88Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 89Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 90Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 91Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 92Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 93Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 94Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 95Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 96Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 97Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 98Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 99Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 100Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 101Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 102Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 103Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 104Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 105Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 106Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 107Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 108Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 109Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 110Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 111Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 112Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 113Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 114Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full
 • Tập 115Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích Audio full

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

17 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

1 tháng trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

1 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !