Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
Avatar Of Quàng A Tũn Quàng A Tũn 6 tháng trước

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Giới thiệu Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần bệnh viện tâm lý Thanh Sơn nằm trong danh sách hàng đầu về cơ sở y tế tâm thần. Với trang thiết bị hiện đại và môi trường tiêu chuẩn, bệnh viện này cam kết đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Những người chuyên gia, trong bộ đồ áo trắng, tỉ mỉ kiểm tra từng phòng bệnh và theo dõi tình trạng của các bệnh nhân.

Ta không phải người bị bệnh tâm thần, ta là một người bình thường truy tìm con đường cường giả sinh hoạt tại bệnh viện tâm thần.

 • Mỗi phòng bệnh được thiết kế để chứa bốn người bệnh, và tại đây, họ sẽ được đánh giá và chẩn đoán bởi các chuyên gia tâm thần có kinh nghiệm.
 • Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe tâm thần hàng đầu, bệnh viện tâm lý Thanh Sơn cam kết cung cấp môi trường an toàn và chuyên nghiệp để đảm bảo sự phục hồi và phát triển cho tất cả bệnh nhân của mình
 • . Hành vi của bọn hắn khác hẳn với thường nhân, lại có thể rất tốt hình thành từng cái nho nhỏ quần thể. Có dõng dạc cao đàm luận rộng rãi.

Đọc và nghe truyện Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần của tác giả Tân Phong truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Quang A Tũn

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Tân Phong Giọng đọc: Quang A Tũn Nguồn: Sưu tầm Số tập: 138 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

207 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !