Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 4 tháng trước

Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “HE” đang hot hiện nay có tựa đề Thứ Nữ Hữu Độc audio của tác giả Tần Giản. Truyện kể câu chuyện Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) edit dịch lại, Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!… ngay sau đây qua Giọng đọc:Trang

CTV: Nga Vy ( Vy là người mới up có gì sai sót, quý vị góp ý ạ )

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Tần Giản

Nghe truyện audio

 • Tập 1Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 2Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 3Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 4Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 5Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 6Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 7Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 8Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 9Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 10Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 11Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 12Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 13Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 14Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 15Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 16Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 17Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 18Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 19Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 20Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 21Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 22Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 23Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 24Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 25Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 26Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 27Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 28Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 29Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 30Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 31Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 32Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 33Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 34Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 35Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 36Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 37Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 38Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 39Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 40Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 41Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 42Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 43Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 44Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 45Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 46Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 47Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 48Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 49Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 50Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 51Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 52Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 53Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 54Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 55Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 56Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 57Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 58Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 59Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 60Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 61Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 62Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 63Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 64Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 65Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 66Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 67Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 68Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 69Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 70Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 71Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 72Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 73Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 74Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 75Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 76Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 77Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 78Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 79Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 80Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 81Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 82Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 83Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 84Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 85Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 86Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 87Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 88Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 89Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 90Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 91Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 92Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 93Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 94Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 95Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 96Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 97Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 98Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 99Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 100Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 101Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 102Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 103Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 104Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 105Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 106Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 107Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 108Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 109Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 110Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 111Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 112Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 113Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 114Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 115Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 116Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 117Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 118Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 119Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 120Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 121Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 122Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 123Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 124Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 125Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 126Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 127Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 128Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 129Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 130Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 131Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 132Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 133Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 134Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 135Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 136Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 137Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 138Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
 • Tập 139Thứ Nữ Hữu Độc ( HE ) dịch - Truyện Audio Hay - Giọng đọc: Trang
12 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !