Thôn Phệ Hồn Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thôn Phệ Hồn Đế
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 5 tháng trước

Thôn Phệ Hồn Đế

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện theo yêu cầu Thôn Phệ Hồn Đế Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn. Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.…ngay sau đây qua Giọng đọc: MC Hà Thu

Truyện Theo Yêu Cầu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Từ Quảng Đại Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 132 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thôn Phệ Hồn Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

287 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Từ Quảng Đại
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !