[Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

[Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình

Truyện Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình audio hay, vừa đấu trí, đấu dũng. Đấu trí từ tương lai đến quá khứ. Cách sắp đặt mạch truyện rất là trật tự. Diễn biến trong truyện được suy nghĩ từ trước, bố cục văn bản rất tốt, logic, chặt chẽ, đọc cực bánh cuốn, lại còn đúng thể loại sinh tồn mạt thế.

 • Pháp tắc sinh tồn tại tận thế: hãy tránh bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, ở ngoài tháp bất luận tâm tình tiêu cực gì cũng đều có thể hấp dẫn quái vật kinh khủng.
 • Ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện ra mình đi tới Tòa Tháp Tận Thế, nhân loại ở trong Tòa Tháp, ngoài tháp đều là quái vật.
 • Mà Bạch Vụ trọn vẹn bảy năm chưa từng có bất luận tâm tình tiêu cực gì, đột nhiên cảm thấy được tận thế này……còn rất hữu hảo.

Review Truyện

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Hay Tác giả: Canh Tòng Tâm Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 85 end Cập nhật: 06/07/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

52 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Canh Tòng Tâm
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!