lạc nhật đại kỳ full audio mp3

1
Truyện Kiếm Hiệp
Giới thiệu: Lạc Nhật Đại Kỳ Hiệp ước hoà bình Kim Tống chỉ duy trì được hai mươi năm, đến năm cuối thời Cao Tông, Kim đại tướng Ngột Thuật chết, Kim Hi Tông trẻ tuổi lại nát rượu…
[Dịch] Lạc Nhật Đại Kỳ 6 end

[Dịch] Lạc Nhật Đại Kỳ