Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 4 tháng trước

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

Giới thiệu: Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái ( Ta Tại Trấn Yêu Ti Bên Trong Ăn Yêu Quái ) là truyện huyền huyễn được tác giả Ngũ Chí ( thông tin chưa xác đinh là sáng tác giả người việt nhé các đạo hữu ). Đây là một cái yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía thế giới.

 • Xuyên qua đến đây Tần Thiểu Du, hết lần này tới lần khác lại là đầu thai tỷ lệ cao nhất Trấn Yêu ty bên trong một viên.
 • Nhìn xem từng cái quỷ dị họa bì, giảo hoạt hồ yêu, đáng sợ xà tinh, cùng giả mạo thần phật tà ma yêu quỷ. . .
 • Tần Thiểu Du chảy ra muốn ăn ngụm nước.
 • Đóng cửa, nấu nước, chúng ta hôm nay ăn tiệc rồi!

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái ( Ta Tại Trấn Yêu Ti Bên Trong Ăn Yêu Quái ) của tác giả Ngũ Chí.
Giọng đọc: MC HÀ Thu mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Ngũ Chí Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 79 End Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

15 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Ngũ Chí
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !