[Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ Trọn Bộ
 1. Home
 2. Truyện Ma
 3. [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ Trọn Bộ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 năm trước

[Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ Trọn Bộ

(Trọn Bộ) Bác Cổ Truyền Kỳ audio truyện ma linh dị bùa ngải hay của tác giả Dạ Táng. Mời quý thính giả nghe truyện Bác cổ truyền kỳ qua giọng đọc Quàng A Tũn – Tổng hợp Truyện MA Audio online mới nhất, hay nhất hiện nay được cập nhật nhanh chóng bởi thành viên Hội Mê Truyện – AudioSite!!

“Đối với cá nhân mình đọc những câu chuyện như Bác Cổ ở Vn còn thấy hay hơn rất nhiều truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của TQ. “

Hóng Hớt – CTV
Truyện Theo Yêu Cầu của bạn Đỗ Duy
Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ) của Tác giả: Dạ Táng – Giọng đọc: : Quàng A Tũn mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma, Truyện Hay Tác giả: Dạ Táng Giọng đọc: Quang A Tũn Số tập: 122 end Cập nhật: 26/03/2024
 • Tập 1 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 2 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 3 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 4 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 5 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 6 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 7 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 8 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 9 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 10 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 11 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 12 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 13 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 14 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 15 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 16 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 17 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 18 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 19 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 20 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 21 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 22 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 23 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 24 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 25 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 26 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 27 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 28 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 29 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 30 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 31 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 32 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 33 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 34 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 35 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 36 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 37 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 38 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 39 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 40 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 41 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 42 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 43 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 44 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 45 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 46 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 47 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 48 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 49 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 50 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 51 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 52 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 53 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 54 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 55 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 56 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 57 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 58 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 59 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 60 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 61 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 62 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 63 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 64 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 65 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 66 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 67 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 68 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 69 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 70 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 71 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 72 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 73 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 74 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 75 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 76 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 77 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 78 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 79 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 80 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 81 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 82 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 83 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 84 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 85 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 86 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 87 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 88 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 89 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 90 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 91 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 92 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 93 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 94 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 95 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 96 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 97 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 98 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 99 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 100 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 101 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 102 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 103 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 104 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 105 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 106 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 107 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 108 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 109 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 110 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 111 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 112 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 113 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 114 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 115 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 116 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 117 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 118 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 119 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 120 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 121 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)
 • Tập 122 [Audio] Bác Cổ Truyền Kỳ (Trọn Bộ)

434 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Dạ Táng
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!