Bách Luyện Thành Tiên review

3 2
Đan Đạo
Review: Bách Luyện Thành Tiên (dịch) Giới thiệu: Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên…
[Audio] Bách Luyện Thành Tiên dịch 291 end

[Audio] Bách Luyện Thành Tiên dịch