Tiêu Tiêu Lương Công Tử

2 1
Truyện Huyền Huyễn
“Bất Tử Chiến Thần” truyện kể về Diệp gia đệ tử diệp trần ngẫu nhiên có kỳ ngộ, đạt được mười hai cái thượng cổ đồ đằng, mỗi một quả đồ đằng kích hoạt lúc sau, đều có thể…
Bất Tử Chiến Thần 147

Bất Tử Chiến Thần