Thần Khê Băng Phong

4 2
Truyện Tiên Hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục truyện kể vê nam chính Thần tiên vốn là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không biết “thần tiên” có từ khi nào, nhưng con người luôn tin rằng thần thực sự tồn tại.…
[Dịch] Tà Đạo Tu Tiên Lục 21 End

[Dịch] Tà Đạo Tu Tiên Lục