[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Thần Ma Cửu Biến
Avatar Of Mc: Lão Trần MC: Lão Trần 1 năm trước

[Audio] Thần Ma Cửu Biến

Giới Thiệu: Bạn đang đọc truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử trên website đọc truyện online. Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường. Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua…

Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

Truyện Theo Yêu Cầu
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Thần Ma Cửu Biến trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Huyền Huyễn hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử Giọng đọc: Lão Trần Số tập: 79 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 3 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Thần Ma Cửu Biến - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

153 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !