[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Thần Ma Cửu Biến
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tháng trước

[Audio] Thần Ma Cửu Biến

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv

Review: Thần Ma Cửu Biến (Sơ Lược)

Giới Thiệu: Bạn đang đọc truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử trên website đọc truyện online. Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường. Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua…

Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

Truyện Theo Yêu Cầu
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện hần Ma Cửu Biến trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Huyền Huyễn hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử Nguồn: Sưu Tầm: Giọng đọc: Lão Trần Cập nhật: 15/04/2023 Số Tập: 3 Tập/9 chương
 • Tập 1[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 2[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 3[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 4[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 5[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 6[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 7[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 8[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 9[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 10[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 11[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 12[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 13[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 14[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 15[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 16[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 17[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 18[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 19[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 20[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 21[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 22[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 23[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 24[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 25[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 26[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 27[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 28[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 29[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 30[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 31[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 32[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 33[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 34[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 35[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 36[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 37[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 38[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 39[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 40[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 41[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 42[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 43[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 44[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 45[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 46[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 47[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 48[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 49[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 50[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 51[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 52[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 53[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 54[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 55[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 56[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 57[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 58[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 59[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 60[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 61[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 62[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 63[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 64[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 65[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 66[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 67[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 68[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 69[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 70[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 71[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 72[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 73[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 74[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 75[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 76[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 77[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 78[Audio] Thần Ma Cửu Biến
 • Tập 79[Audio] Thần Ma Cửu Biến

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

36 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !