Ngã Bất Hội Cô Cô Cô

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Chư Giới Đại Kiếp Chủ truyện kể một gốc Tiên Liên chuyển kỷ nguyên, lệnh Lý Dục chuyển sinh Nhân tộc tướng hầu chi duệ, tu Hắc Thiên hóa Kiếp Chủ, ngang dọc chư thiên, xuyên qua vạn giới,…
Chư Giới Đại Kiếp Chủ 169

Chư Giới Đại Kiếp Chủ