Khuyết Duyệt

6 2
Truyện Hệ Thống
Truyện “Tuyệt Thế Ngoan Nhân” kể về Cổ Trảm Xuyên qua đến một cái cao võ thế giới, thu được giết địch là có thể trực tiếp trở nên mạnh mẽ hệ thống, vậy còn chờ gì? truyện thuộc…
Tuyệt Thế Ngoan Nhân 32 End

Tuyệt Thế Ngoan Nhân