Nghịch Thiên Chí Tôn
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 5 tháng trước

Nghịch Thiên Chí Tôn

Giới thiệu truyện Nghịch Thiên Chí Tôn Ngày xưa uy chấn chư thiên Thần Vực, vạn thế luân hồi sau thảm tao diệt môn! Tàn khốc nguyền rủa, vạn thế cừu hận, Đàm Vân lập chí, không còn trầm luân! Vì tình cảm chân thành, thân nhân, từ đây từng bước một giẫm lên cừu nhân thi thể siêu việt đỉnh phong!

Nghịch thiên sát lục, tung hoành vạn giới, duy ta chí tôn!

Đọc và nghe truyện Nghịch Thiên Chí Tôn⁠ của tác giả Khô nhai vũ mộ truyện hay theo yêu cầu.
Bộ truyện này chuyển thể thành truyện tranh và anime,Gái gú thì khỏi nói… nhé chư vị…!
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Khô nhai vũ mộ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 106 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Nghịch Thiên Chí Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

197 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Khô nhai vũ mộ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !