Bạch Câu Dịch Thệ

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Sống lại một kiếp, Thẩm Trường Thanh trở thành một thành viên của Trấn Ma ty Đại Tần “Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ” , đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược nơi nơi…
[Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ 129

[Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ