[Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ

Sống lại một kiếp, Thẩm Trường Thanh trở thành một thành viên của Trấn Ma ty Đại Tần “Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ” , đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược nơi nơi tràn ngập sát lục, máu tanh nhuộm thương thiên…!

Chém giết U cấp quỷ quái, Thuần Dương công viên mãn!
Chém giết Oán cấp quỷ quái, Thiên Võ cương khí viên mãn!
Chém giết yêu tà cường đại, đánh vỡ cực hạn bản thân!

Chém giết ——

Nhiều năm sau, Thẩm Trường Thanh hóa thân Trấn thủ sứ của Nhân tộc, các loại yêu ma quỷ quái đều phải cúi đầu!

“Một ngày còn ta, Nhân tộc bất diệt!”

Cảnh giới:

 • Đoán Thể Cảnh(sơ kỳ -trung kỳ -hậu kỳ-đỉnh phong)
  Thông Mạch cảnh(sơ kỳ -trung kỳ -hậu kỳ-đỉnh phong)
  Tiên Thiên cảnh(sơ kỳ -trung kỳ -hậu kỳ-đỉnh phong-nửa bước tông sư)
  Tông Sư: Tu luyện cả chân khí, nhục thân, chân ý đều đến viên mãn thì sẽ thành Đại Tông Sư. Nhưng thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt nên hiện tại võ giả chỉ tu luyện 2 hệ thống chân ý và nhục thân.
  Tông Sư sơ, trung kỳ: Thai nghén ra 1 thành chân ý. Có võ giả tu luyện chân khí hoặc nhục thân có chiến lực Tông Sư nhưng chưa thai nghén chân ý vẫn không tính là Tông Sư
  Tông Sư hậu kỳ: Hệ thông nhục thân: cảnh giới Hổ Báo Lôi Âm – Hệ thống chân ý: cảnh giới Chân Ý Hiển Hóa (chân ý đạt 2 thành)
  Tông Sư đỉnh phong: Hệ thông nhục thân: cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô – Hệ thống chân ý: cảnh giới Chân ý Đại Thành (chân ý đạt 7 thành)
  Tông Sư đỉnh cao nhất (cực cảnh): hệ thống đạt đến chân chính đại viên mãn
 • Sau Tông Sư:
  Võ Đạo/Thần Đạo
  Thiên Nhân/Lĩnh Vực
  Bất Hủ Kim Thân/Thánh Cảnh
  Động Thiên/Thần Cảnh Thập Trọng
  Khai Động Thiên/Thần Vương Tứ Cảnh: Thiên Địa-Nhật Nguyệt- Hoàn Vũ- Quy Tắc
  Vạn Pháp(Chân Tiên)/Thần Chủ Thập Trọng
  …./Thần Quân

Truyện theo yêu cầu
CTV: ĐÌnh HUy Edit dịch lại nhé, mong chư vị ủng hộ 1 chút trè tau thuốc lá a…!
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 129 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

37 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!