[Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

[Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Giới thiệu: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần là truyện du hí khá hay , Sảng Văn , pk miêu tả kỹ càng , đọc khá cuốn…Thạch Phong trùng sinh mang theo trí nhớ mười năm từng chơi game, bắt đầu làm lại từ đầu.

Mở ra Studio Game của mình, mở ra một cuộc sống mới.
Kỹ xảo kiếm tiền! Công lược vượt phụ bản! Nhiệm vụ truyền kỳ! Xuất xứ trang bị! Kỹ xảo chiến đấu mà người khác không biết!
Bí mật mà ngay cả game thủ close-beta cũng không biết, hắn đều biết.

Truyện phù hợp với menber mới, thích chơi game… chống chỉ định cho các độc giả thâm niên khó tính

Truyện theo yêu cầu – Huybomo vs Nam
[Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần của tác giả Thiên Vận Lão Miêu
Giọng đọc: MC HÀ Thu mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu Giọng đọc: Nguyễn Huy Số tập: 386 end Cập nhật: 15/04/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 252 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 253 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 254 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 255 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 256 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 257 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 258 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 259 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 260 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 261 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 262 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 263 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 264 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 265 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 266 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 267 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 268 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 269 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 270 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 271 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 272 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 273 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 274 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 275 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 276 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 277 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 278 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 279 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 280 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 281 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 282 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 283 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 284 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 285 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 286 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 287 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 288 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 289 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 290 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 291 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 292 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 293 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 294 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 295 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 296 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 297 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 298 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 299 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 300 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 301 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 302 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 303 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 304 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 305 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 306 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 307 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 308 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 309 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 310 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 311 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 312 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 313 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 314 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 315 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 316 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 317 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 318 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 319 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 320 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 321 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 322 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 323 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 324 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 325 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 326 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 327 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 328 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 329 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 330 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 331 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 332 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 333 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 334 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 335 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 336 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 337 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 338 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 339 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 340 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 341 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 342 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 343 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 344 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 345 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 346 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 347 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 348 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 349 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 350 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 351 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 352 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 353 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 354 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 355 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 356 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 357 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 358 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 359 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 360 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 361 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 362 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 363 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 364 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 365 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 366 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 367 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 368 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 369 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 370 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 371 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 372 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 373 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 374 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 375 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 376 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 377 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 378 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 379 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 380 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 381 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 382 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 383 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 384 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 385 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 386 [Dịch] Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

104 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thiên Vận Lão Miêu
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !