Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tuần trước

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Truyện kể về năm 2xxx, có một lưu manh tên là Tề Nhạc do “bị đá” mà đánh người gần chết. Vì sợ tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị “tiểu tăng” bảo hắn là một trong 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Sau khi thức tỉnh năng lực của mình, Tề Nhạc bắt đầu tu luyện và tìm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn lại, chống lại những thế lực muốn xâm lấn phương đông….Thăng Vân Quyết của chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khi tăng một vân, thực lực sẽ tăng lên 1,5 lần. Dựa theo phương thức này mà tính toán, kết quả sau cùng, chúng ta sẽ lấy một vân làm cơ sở.

 • Một vân chúng ta xem là mốc khởi đầu, mọi người có thể tính toán được thực lực tăng lên khi đạt vân tiếp theo.
 • Hai vân, là một vân nhân với 1,5 lần, ta sẽ ra được kết quả của hai vân, nói cách khác, cảnh giới hai vân của chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh gấp 1,5 lần một vân.
 • Cảnh giới ba vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 lần.
 • Cảnh giới bốn vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 lần.
 • Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 lần.
 • Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 lần.
 • Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 lần.
 • Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 lần.
 • Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 lần.

CTV: Đình Huy edit dịch được thực qua giọng đọc Đình HUy
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Dị Năng Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 139 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

26 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !