Hệ Thống Bắt Quỷ [Kẻ Không Sợ Ma]
 1. Home
 2. Mê Đọc Truyện Đêm Khuya
 3. Hệ Thống Bắt Quỷ [Kẻ Không Sợ Ma]
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 12 tháng trước

Hệ Thống Bắt Quỷ [Kẻ Không Sợ Ma]

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện ma “Kẻ Không Sợ Ma” đang hot hiện nay có tựa đề Hệ Thống Bắt Quỷ audio  [Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính] của tác giả Lãnh Nguyệt. Truyện ghê rợn sợ hãi cũng hài hước về câu chuyện kể cuộc phiêu lưu của Kẻ Không Sợ Ma.

 • Vương Bình thu được Hệ Thống Bắt Quỷ [Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính]
 • Quỷ nước: “Làm ta sợ muốn chết, Vương Bình này bơi còn nhanh hơn cả quỷ nước như ta, rốt cuộc hắn là quỷ nước hay ta là quỷ nước?”
 • Quỷ thắt cổ: “Đm, Vương Bình này thật dọa người, làm ta sợ tới mức thiếu chút nữa thắt cổ tự sát.”
 • Sadako: “Vương Bình thật đáng sợ, hoàn toàn không sợ ta, còn kiên quyết túm ta ra khỏi TV, còn nói muốn hẹn hò với ta.”
 • Buổi tối, bệnh viện, nhà xác.
 • Vương Bình chơi poker với một quỷ nước đang run lẩy bẩy nhìn mình.
 • “Người anh em, tay ngươi có thể ngừng run được không, ta đáng sợ như vậy sao?”

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ma hay Hệ Thống Bắt Quỷ liệu kẻ không sợ ma đi đến đâu?
Hắn thực sư là không sợ sao?… ngay sau đây qua Giọng đọc: Quàng A Tũn

CTV: Hóng Hớt – Truyện Theo yêu cầu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Mê Đọc Truyện Đêm Khuya, Truyện Hệ Thống, Truyện Linh Dị Tác giả: Lãnh Nguyệt Giọng đọc: Quang A Tũn Số tập: 96 end Cập nhật: 18/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Hệ Thống Bắt Quỷ ( Kẻ Không Sợ Ma ) - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

153 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lãnh Nguyệt
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !