tu la vũ thần audio full mp3

2 2
Truyện Tiên Hiệp
Giới thiệu: Tu La Vũ Thần nhân vật chính Sở Phong, là phế vật trong mắt tất cả mọi người, bái nhập Thanh Long Tông năm năm mà vẫn là ngoại môn đệ tử, là một đứa con nuôi…
[Dịch] Tu La Vũ Thần 218 end

[Dịch] Tu La Vũ Thần