[Dịch] Thần Hoàng
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Thần Hoàng
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 4 ngày trước

[Dịch] Thần Hoàng

Giới thiệu: Cái gì gọi là Thần Hoàng? Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch, thập phương trăm vạn thế giới đứng đầu. Tông Thủ nhất mộng, xuyên qua đến vạn năm phía trước, sở gặp phải chính là thời đại Thần Hoàng sắp xuất thế này. Lấy thân thể suy nhược, tại cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, giãy dụa chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh!

Cấp bậc tu luyện: Võ Tu: Võ Sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Vũ Tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ Tôn. – Linh Sư: Định Thần, Quan Hồn, Dưỡng Linh, Xuất Khiếu, Dạ Du, Hoàn Dương, Nhật Du, Tố Thể, Chân Hình

Đọc và nghe truyện Thần Hoàng của tác giả Khai Hoang truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 2[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 3[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 4[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 5[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 6[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 7[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 8[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 9[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 10[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 11[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 12[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 13[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 14[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 15[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 16[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 17[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 18[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 19[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 20[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 21[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 22[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 23[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 24[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 25[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 26[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 27[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 28[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 29[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 30[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 31[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 32[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 33[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 34[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 35[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 36[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 37[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 38[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 39[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 40[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 41[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 42[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 43[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 44[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 45[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 46[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 47[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 48[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 49[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 50[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 51[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 52[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 53[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 54[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 55[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 56[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 57[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 58[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 59[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 60[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 61[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 62[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 63[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 64[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 65[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 66[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 67[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 68[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 69[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 70[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 71[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 72[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 73[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 74[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 75[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 76[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 77[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 78[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 79[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 80[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 81[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 82[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 83[Dịch] Thần Hoàng Audio full
 • Tập 84[Dịch] Thần Hoàng Audio full

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !