Luyện Khí Mười Vạn Năm
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Luyện Khí Mười Vạn Năm
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 6 tháng trước

Luyện Khí Mười Vạn Năm

Giới thiệu: Luyện Khí Mười Vạn Năm là truyện Tiên Hiệp đan xen 1 chút huyền huyễn được tác giả viết theo lối Hài hước có, cảm động cũng có, ly kỳ kịch tính cũng có. hắn là thiên lam tông khai sơn đệ tử, hắn sư phó phi thăng, hắn ở Luyện Khí. Chín vạn năm trước, hắn sư điệt phi thăng, hắn ở Luyện Khí.

 • Năm vạn năm trước, thiên lam tông trông cửa lão cẩu cũng phi thăng, hắn còn ở Luyện Khí.
 • Tam vạn năm trước, dưới chân núi kia viên lão thụ cũng thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn như cũ ở Luyện Khí.
 • Một vạn năm trước, thiên lam tông thứ chín ngàn 872 đại đệ tử trương vô cực cũng phi thăng, từ dương yên lặng Luyện Khí.
 • Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, hắn đột phá Luyện Khí kỳ thứ chín ngàn 999 tầng! Một vạn năm sau, hắn phá quan mà ra!
 • Thiên Lam Tông cũng chỉ còn vài ba đệ tử, thấy sắp phải đối mặt với diệt tông, Từ Dương đánh bại cường địch, thề sẽ dẫn dắt Thiên Lam Tông quay về đỉnh cao!

Audio Luyện Khí Mười Vạn Năm của tác giả Chước Tử – Giọng đọc: MC Hà Thu mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Chước Tử Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 103 End Cập nhật: 21/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Luyện Khí Mười Vạn Năm - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

340 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Chước Tử
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!